Hoş Geldiniz...

Sektör Haberleri

Lojistik ve depolama sektör haberleri

TARIM VE GIDADA SOĞUK ZİNCİR İLE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ ANLATILDI

TARIM VE GIDADA SOĞUK ZİNCİR İLE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ ANLATILDI

Hızlı nüfus artışına karşın tarım ve gıda ürün arzının aynı hızla artmaması, hatalı uygulamalar sonucu yaşanan ürün kayıpları, buna israfın da eklenmesiyle büyüyen sorunlar ile enflasyonda tarım ve gıda ürünlerinin etkili olması, bu alanda neler yapılması gerektiğinin daha yakından incelenmesi gerekliliğini de beraberinde getirdi. Tarım ürünleri ile gıdaların, depolanması ve dağıtılması sırasında karşılaşılan zorluklarla gereksinimlerin tüm taraflar tarafından bilinmesini sağlamak, etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin önemini vurgulamak, sürdürebilirlik yönünde standartlar oluşturmak, iş birliği ve birlikte hareket ortamı geliştirmek adına, “8. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu” düzenlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde düzenlenen toplantıda tüm tarafların uzlaşarak işbirliği içinde hareket etmesi gerekliliği, bu alanda eğitimin önemi, doğru planlama, standardizasyon, teknoloji kullanımı ve en önemlisi de ürüne değecek el sayısının azaltılması gerekliliği öne çıkan konular oldu.