TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK HACMİ BÜYÜYOR

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK HACMİ BÜYÜYOR

Lojistik, bir ürünün üreticiden tüketime gidene kadar süren nakliye, depolama, gümrük, ambalaj ve dağıtım gibi tüm süreçleri ifade ediyor.
image

Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olma özelliğine sahip olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin tanımına göre lojistik; ‘’Müşterilerin ihtiyaçları ile bağlantılı olarak hizmetler de dâhil olmak üzere ilgili bilgilerin ve bütün ürünlerin çıkış noktasından varış noktasına kadar verimli ve etkili bir şekilde taşınabilmesi ve depolanabilmesi için gerekli olan prosedürlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi sürecidir.’’

 

Dünya Bankası uzmanları tarafından hazırlanmış olan ‘Rekabete Bağlantı - Küresel Ekonomide Ticaret Lojistiği’’ raporunda yer almış olan lojistik performans endeksleri ve göstergelerine göre Lojistik Performans Endeksi’nin ilk 10 ülkesi arasında Almanya, Hollanda, Belçika, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg, Norveç, İsveç, Singapur ve İngiltere yer alıyor. Bu endekse göre Türkiye 3,50 puan ile ölçüm yapılan 160 ülke içerisinde 30 sırada yer aldı. Daha önce yapılan Lojistik Performans Endeksleri’nde Türkiye’nin en başarılı performansı 26’ncılık iken en başarısız performansı ise 30’unculuk olmuştu.

 

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Türkiye lojistik firmaları ile Türkiye’nin son 5 yıldaki lojistik sektöründeki hacmi 52 milyar dolara ulaştı. Lojistik Şirketleri toplam ciroları ise yıllık ortalama yüzde 30’luk bir artış göstererek 15 milyar dolara çıkmış durumda. Büyüme ile bağlantılı olarak sektörün genel yapısında da önemli değişiklikler meydana geliyor. Bu değişimdeki en önemli gösterge ise şirket sayısında yaşanan azalma ve rekabetin yönü. Uzmanlara göre, gelecek birkaç yıl içerisinde sektör büyümeye devam edecek ancak şirket sayısında azalma yaşanacak. Birleşme ve satın almalar kaynaklı olarak yaşanacak olan bu azalmalar ile beraber rekabet fiyat odaklılığından, teknoloji odaklılığa geçiş yapacak. Sektör bu yıl içerisinde 135 milyar doların üzerinde bir potansiyele ulaşacak. 2015 yılında Türkiye’nin küresel ticaret hacmi içerisindeki payı yüzde 1,05 iken 2023 yılında bu payın yüzde 1,5’i geçmesi bekleniyor.

 

Lojistik Sektöründe Kalite Yönetimi

 

Her alanda geçerli olduğu gibi lojistik ve lojistik depolama sektöründe de kalite, tüm süreçlerin müşteri istek ve beklentilerine uygun olarak karşılanması olarak tanımlanabilir. Bu bakış ile lojistik kalite envanter seviyeleri, ulaştırma stratejileri ve müşteri hizmet seviyeleri temel gereksinimler doğrultusunda belirlenmektedir. Daha operasyonel açıdan ise lojistikte kalite zamanında teslimat, katma değerli hizmetler, gereksiz stok fazlalığı yaratılmaması ve doğru envanter bilgisi tutulması gibi unsurları içerir. Bu operasyonel bakış açısının sürdürülebilir ve uzun vadeli fayda sağlaması ancak doğru şekilde tanımlanan bir kalite stratejisi ile mümkündür. Lojistikte kalite stratejisi pazar payı, katma değerli hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri bağlılığı gibi uzun süreli hedeflere ek olarak doğru bilgi teknolojilerinin kullanılması, ekipman yönetimi ve personel eğitimi gibi sunulmuş olan hizmetin kalitesini etkileyen tüm süreçleri içermektedir.

 

Globalleşme

 

En iyiyi hedeflemiş olan firmalar, ürettikleri ile aynı anlayışta pazara ulaştırılmasını istemektedir. Günümüzde lojistik, tedarik zinciri yönetiminde önemli bir yaşamsal parça haline gelmiştir. Tedarik zinciri ise hizmet ve üretim dünyasının temek bileşenleri arasındadır. Mal ve hizmetlerin satın alınması, taşınabilmesi, depolanabilmesi ve dağıtımına yönelik tüm hizmetlerin kapsayan lojistik kavramı gelişen ekonomik koşullar ile beraber taşımacılığı da içerisine alarak genişlemiştir. Globalleşme ile bağlı olarak artmış olan ticaret hacmi, üretim tekniklerindeki yaşanan değişimler sonucu tedarik zincirinin önem kazanması, dış kaynak kullanımının lojistik sektörünün gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. Bu durum ile gelişen 3 PL lojistik yani Üçüncü Parti Lojistik başta taşıma ve depolama olmak üzere müşterilerin bu alandaki tüm faaliyetlerini üstlenen firmaları ifade ediyor. Bu firmalar uluslararası olarak nakliye, stok kontrolü, depolama, paketleme, etiketleme, dağıtım ve sevkiyat gibi işlerde uzmanlaşan ve gerekli tesis, personel ya da ekipmana sahip olan tüm zincirin yönetimini ve tasarımını üstlenen şirketlerdir. Lojistik depo hizmetleri de bu bağlamda önemli bir yer tutmaktadır. Sektöründe rekabet avantajını ele geçirmek ve üretimde en iyiyi hedefleyen firmalar, ürettiklerinin aynı anlayış ile pazara dağıtılmasını talep ettikleri için bu anlayışa sahip olan firmaları tercih etmektedir.

 

All right reserved - 2023 PrestijCOLD.com

Teklif Al
Telefon
Whatsapp
LinkedIn